Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 221/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zatupitelstev v obcích

Částka 44/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 17. dubna 1991,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Vláda České republiky nařizuje k provedení § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo "přílohy" nahrazuje slovy "přílohy 1 anebo ve sloupci 1, 2 nebo 3 přílohy 2".

2. V § 2 se za slova "ve sloupcích 3 a 4 přílohy" vkládá číslice "1" a slova "ve sloupci 5 přílohy" se nahrazují slovy "ve sloupci 5 přílohy 1 nebo ve sloupci 4 Přílohy 2".

3. V příloze se ve všech sloupcích vypouští poslední řádek týkající se hlavního města Prahy a tato příloha se označuje jako příloha 1.

4. Za přílohu 1 se připojuje příloha 2, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha 2 k nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb.,
ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy

členové zastupitelstva hlavního města Prahy
dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce
členové zastupitelstva hlavního města Prahy,
kteří nejsou dlouhodobě uvolnění ze zaměstnání
a vykonávají funkce
primátoranáměstka primátoraostatních členů
rady zastupitelstva
člena rady zastupitelstva,
předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu
1234
Kčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčněKčs měsíčně
oddooddood dodo
8000 - 12 0005500 - 73004800 - 6300300
Přesunout nahoru