Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 210/1991 Sb.Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

Částka 42/1991
Platnost od 31.05.1991
Účinnost od 31.05.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

210

Ministerstvo kultury České republiky

vydalo na základě § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, po dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 25. 4. 1991 č. j. 7.220/91-PaM, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. prosince 1978 č. j. 25.055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu ze dne 1. července 1985 č. j. 10.133/85-V/3, výnosu ze dne 6. dubna 1988 č. j. 6.627/88-V/3 a výnosu ze dne 17. listopadu 1988 č. j. 14.600/88-V/3.

Tento výnos rozšiřuje okruh povolání pro resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury České republiky.

Přesunout nahoru