Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost

Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 24.05.1991
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

177

VYHLÁŠKA

federálního mninisterstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. dubna 1991

o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů (dále jen "příplatek") pracovníkům v pracovním poměru k organizacím řízeným federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost1) (dále jen "organizace").

§ 2

(1) Podmínky pro poskytování a výši příplatku stanoví organizace vnitřním mzdovým předpisem nebo dohodne s příslušným odborovým orgánem v kolektivní smlouvě nejvýše v rozsahu přípustného objemu mzdových prostředků.1)

(2) Výši příplatku stanoví organizace pro jednotlivá čtvrtletí pevnou měsíční částkou jednotně pro všechny pracovníky organizace. V kolektivní smlouvě lze dohodnout diferencovanou výši příplatku pro jednotlivé skupiny pracovníků.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací.

Přesunout nahoru