Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 175/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice

Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 24.05.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 11. dubna 1991

o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice

Vláda České republiky nařizuje:


§ 1

Rozdílné úložné podmínky uhelných ložisek těženého uhlí vytvářejí vzhledem k jednotné úředně stanovené ceně tohoto uhlí u podniků s nižšími těžebními náklady zdroje, které jsou předmětem cenového odvodu z cen uhlí.

§ 2

Cenový odvod z cen uhlí (dále jen "cenový odvod") provádějí organizace

1. Společný podnik SHD, Most (SP SHD)

2. Palivový kombinát, Vřesová (PKV)

3. Hnědouhelné doly, Březová (HDB)

4. Důl ČSM, Stonava (ČSM).

§ 3

Cenový odvod činí na jednu tunu odbytové těžby u podniku

1. SP SHD13,41 Kčs
2. PKV11,64 Kčs
3. HDB11,38 Kčs
4. ČSM52,66 Kčs.

§ 4

Cenový odvod je položkou snižující základ odvodu ze zisku podle § 7 odst. 3 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

§ 5

Cenový odvod je splatný nejpozději do 25. dne každého měsíce z odbytové těžby za předchozí měsíc; za měsíc leden se uhradí záloha ve výši odpovídající předpokládané těžbě za tento měsíc.1) Tato záloha se zúčtuje s cenovým odvodem za měsíc prosinec. Cenový odvod se provádí na zvláštní účet státního rozpočtu České republiky.

§ 6

V případě, že dojde ke změně úředně stanovené ceny těženého uhlí, organizačním změnám v uhelném průmyslu nebo k výrazné změně úložných podmínek, případně k jiným podstatným změnám, upraví výši cenového odvodu a výčet jednotlivých plátců ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.

§ 7

Cenový odvod se provádí od počátku roku 1991.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Za leden 1991 se provede odvod odpovídající skutečné těžbě za tento měsíc.

Přesunout nahoru