Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 173/1991 Sb.Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 24.05.1991
Zrušeno k 31.10.1992 (474/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

ZÁKON

České národní rady

ze dne 26. dubna 1991

o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

§ 1

Zřizuje se Český úřad pro hospodářskou soutěž jako ústřední orgán státní správy České republiky.

§ 2

Český úřad pro hospodářskou soutěž

a) vytváří podmínky pro ochranu hospodářské soutěže a její další vývoj,

b) působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických a fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti (dále jen "podnikatelé"), pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž.

§ 3

Do působnosti Českého úřadu pro hospodářskou soutěž náleží

a) schvalovat dohody a fúze a přezkoumávat monopolní nebo dominantní postavení podnikatelů podle § 3, 4, 8 a 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže1) (dále jen "zákon"),

b) rozhodovat podle § 5 odst. 2 zákona o povolení výjimek ze zákazů, stanovit pro povolení výjimek případné podmínky a jejich dodržování sledovat,

c) provádět podle § 6 zákona řízení o odvolání povolených výjimek a výjimky odvolávat, jestliže nebyly přes upozornění dodrženy stanovené podmínky nebo jestliže odpadly důvody, které k povolení výjimek vedly,

d) zakázat plnění dohod a fúzí, popřípadě jejich částí, jakož i zneužívání dominantního nebo monopolního postavení na trhu, odporují-li zákazům uvedeným v § 3, 4, 8 a 9 zákona a nebyla-li pro ně povolena výjimka, popřípadě byla-li výjimka odvolána,

e) ukládat při zjištění závad povinnosti k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu,

f) vydávat rozhodnutí o tom, zda určité jednání má povahu zneužití monopolního nebo dominantního postavení podnikatelů ve smyslu § 9 odst. 3 zákona,

g) vydávat v řízení zahájeném před úřadem předběžná opatření podle § 12 odst. 4 zákona,

h) ukládat podnikatelům peněžité pokuty za porušení povinností stanovených zákonem,

i) vyžadovat od podnikatelů podklady a informace potřebné pro jeho činnost a pro tento účel zkoumat u podnikatele právní a obchodní podklady a zjišťovat, zda nedochází k porušení povinností uložených zákonem,

j) zveřejňovat žádosti o souhlas s uzavřením dohody nebo s fúzí, uveřejňovat svá rozhodnutí, která nabyla právní moci, o neschválení dohod a fúzí, o zneužití monopolního nebo dominantního postavení a o uložených pokutách a o dalších nápravných opatřeních.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/169 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., se doplňuje takto:

V § 2 odst. 1 se připojuje bod 6, který zní:

"6. Český úřad pro hospodářskou soutěž.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Přesunout nahoru