Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 171/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 24.05.1991
Zrušeno k 01.01.2006 (178/2005 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb. a zákona č. 248/2000 Sb.

Zákon rozšiřuje působnost stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. V návaznosti na to se též mění název Státního fondu rozvoje bydlení na "Státní fond podpory investic", který lépe vystihuje jeho rozšířené zaměření, které je v novele zákona dále blíže konkretizováno.

Poslední změna: 24.04.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů

Cílem návrhu nařízení je podpora obcí, resp. svazků obcí, formou dotací na investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních byt a  úvěrů na výstavbu dostupných nájemních bytů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 112/2019 Sb. s účinností od 30.04.2019