Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 170/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu

Částka 35/1991
Platnost od 23.05.1991
Účinnost od 20.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. února 1991 bylo v Ankaře sjednáno výměnou dopisů Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 20. března 1991.

Český překlad Ujednání se vyhlašuje současně.

Turecká republika
Ministerstvo zahraničních věcí

Ankara, dne 18. února 1991

Vaše Excelence,

mám čest informovat Vaši Excelenci, že v zájmu dalšího upevnění existujících přátelských vztahů mezi našimi zeměmi vláda Turecké republiky navrhuje uzavřít Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu tohoto znění:

1. Občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu, mohou vstupovat do druhého smluvního státu a pobývat v něm tři měsíce bez víza.

2.1. Členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu, oficiální zástupci jednoho smluvního státu v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého smluvního státu, jakož i členové delegací jednoho smluvního státu vysílaní k účasti na mezinárodních jednáních na území druhého smluvního státu, pokud jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení bez víz.

2.2. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 2.1., pokud jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu.

3. Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

4. Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

5. Toto Ujednání nezbavuje státní příslušníky, kteří jsou držiteli diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu povinnosti dodržovat zákony a předpisy platné na území druhé smluvní strany.

6. Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, zvláštních nebo služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně 30 dnů před jejich zavedením do praxe.

7. Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu. Každá smluvní strana je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelní pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, mám čest navrhnout, aby tento dopis spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu tvořily ujednání mezi oběma vládami v této záležitosti, které vstoupí v platnost třicátý den od data odpovědního dopisu Vaší Excelence.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Ahmet Kurtcebe Alptemocin v. r.
ministr

Jeho Excelence
Jiří Dienstbier
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky

Ankara, dne 18. února 1991

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu že dne 18. února 1991, tohoto znění:

„Vaše Excelence,

mám čest informovat Vaši Excelenci, že v zájmu dalšího upevnění existujících přátelských vztahů mezi našimi zeměmi vláda Turecké republiky navrhuje uzavřít Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu tohoto znění:

1. Občané smluvních států, kteří jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu, mohou vstupovat do druhého smluvního státu a pobývat v něm tři měsíce bez víza.

2.1. Členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu, oficiální zástupci jednoho smluvního státu v mezinárodních organizacích majících sídlo na území druhého smluvního státu, jakož i členové delegací jednoho smluvního státu vysílaní k účasti na mezinárodních jednáních na území druhého smluvního státu, pokud jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu, mohou pobývat na území druhého smluvního státu po dobu svého přidělení bez víz.

2.2. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 2.1., pokud jsou držiteli platného diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu.

3. Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

4. Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

5. Toto Ujednání nezbavuje státní příslušníky, kteří jsou držiteli diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu povinnosti dodržovat zákony a předpisy platné na území druhé smluvní strany.

6. Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, zvláštních nebo služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně 30 dnů před jejich zavedením do praxe.

7. Toto Ujednání se sjednává na neurčitou dobu. Každá smluvní strana je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, mám čest navrhnout, aby tento dopis spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu tvořily ujednání mezi oběma vládami v této záležitosti, které vstoupí v platnost třicátý den od data odpovědního dopisu Vaší Excelence.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.".

Mám čest Vám sdělit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s návrhy obsaženými v dopise Vaší Excelence. Dopis Vaší Excelence a tato odpověď tedy tvoří Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelence
Ahmet Kurtcebe Alptemocin
ministr zahraničních věcí
Turecké republiky

Ankara

Přesunout nahoru