Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce

Částka 30/1991
Platnost od 30.04.1991
Účinnost od 01.05.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

154

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 17. dubna 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 58 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb., v rozsahu zmocnění daného usnesením vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 852 ze dne 3. prosince 1990, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem pro strategické plánování a Státní bankou československou:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, se mění takto:

V § 2 se ve druhé větě procentní sazba "20 %" nahrazuje procentní sazbou "18 %".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.

Přesunout nahoru