Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností

Částka 29/1991
Platnost od 30.04.1991
Účinnost od 30.04.1991
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

151

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. dubna 1991

o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. e) zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů (dále jen "příplatek") pracovníkům organizací, které provozují podnikatelskou činnost1) (dále jen "organizace").

§ 2

Organizace může příplatek poskytovat ve výši a za podmínek stanovených ve vnitřním mzdovém předpisu nebo dohodnutých v kolektivní smlouvě nebo v pracovních smlouvách.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru