Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 143/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti

Částka 28/1991
Platnost od 26.04.1991
Účinnost od 26.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

143

ZÁKON

České národní rady

ze dne 26. března 1991,

kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se s působností pro Českou republiku doplňuje takto:

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

"§ 44a

(1) Platnost smluv o postoupení výkonu práva myslivosti platných ke dni účinnosti tohoto zákona, s výjimkou jejich ustanovení o výši úplaty za toto postoupení, uzavřených před účinností tohoto zákona, se prodlužuje do 31. prosince 1993.

(2) Prodloužení platnosti se týká pouze smluv, u nichž by platnost skončila uplynutím doby.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru