Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 14/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů

Částka 4/1991
Platnost od 01.02.1991
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 01.06.1994 (74/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

14

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 20. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 269 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

Pro pracovněprávní vztahy mezi podnikatelem a pracovníkem se nepoužijí tato ustanovení zákoníku:

§ 9 odst. 4, § 26, § 27 odst. 1, 3, 4 a 5, § 35 odst. 3, § 65, 68, § 74 písm. b), e) a g), § 85, 140, § 176 odst. 4, § 185 odst. 1, odst. 2 část věty za středníkem a odst. 5 věta druhá, § 186, 227, § 249 až 251 a § 269 odst. 1.".

2. § 5 až 7, § 9 až 13 a § 15 včetně nadpisů se vypouštějí. Nadpisy § 8, 14 a 16 se vypouštějí.

3. V § 16 se slova "§ 74 odst. 1 písm. g)," nahrazují slovy "§ 74 písm. f),".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Čalfa v. r.

Přesunout nahoru