Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/1991 Sb.Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

Částka 27/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 01.05.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (37/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

ZÁKON

ze dne 19. března 1991

o změnách v nemocenském zabezpečení

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Tento zákon upravuje zvýšení nejvyšších částek, z nichž se stanoví nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství a podpora při ošetřování člena rodiny, zvýšení hranice výdělku určující jeho část, k níž se nepřihlíží při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a zvýšení podpory při narození dítěte.

(2) Dávkami uvedenými v odstavci 1 se rozumějí dávky podle předpisů o nemocenském zabezpečení.1)

§ 2

(1) Nejvyšší částky, z nichž se stanoví nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství a podpora při ošetřování člena rodiny, se zvyšují na

a) 180 Kčs při pětidenním pracovním týdnu, jde-li o zaměstnance a členy zemědělských družstev,

b) 129 Kčs, jde-li o osoby zabezpečené podle předpisů o nemocenské péči v ozbrojených silách a osoby samostatně výdělečně činné.

(2) V ostatních případech, ve kterých jsou výše nebo nejnižší a nejvyšší výměry dávek uvedených v odstavci 1 stanoveny pevnými částkami, zvyšují se tyto částky o 20 %. Částky zvýšení se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

§ 3

Hranice výdělku určující jeho část, k níž se nepřihlíží při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, se zvyšuje o 20 %.

§ 4

Podpora při narození dítěte činí 3000 Kčs.

§ 5

(1) Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, náležející ke dni účinnosti tohoto zákona, se upraví bez žádosti podle § 1 až 3 od 1. května 1991.

(2) Podpora při narození dítěte ve výši podle § 4 náleží na každé dítě narozené po 28. únoru 1991; byla-li podpora při narození dítěte vyplacena na toto dítě přede dnem účinnosti tohoto zákona, rozdíl ve výši 1000 Kčs se doplatí na žádost.


§ 6

Zrušují se:

1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení,

2. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 98/1971 Sb., o zvýšení podpory při narození dítěte.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru