Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 132/1991 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení

Částka 26/1991
Platnost od 15.04.1991
Účinnost od 15.04.1991
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

132

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 21. března 1991,

kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 28 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Podnik se zahraniční majetkovou účastí (dále jen "podnik") může vzniknout bez povolení,1) jestliže

a) podnik zakládá nebo na jeho podnikání se podílí výlučně zahraniční účastník,2) nebo

b) československým účastníkem na podniku je vedle zahraničního účastníka fyzická osoba nebo československá obchodní společnost, jejímiž účastníky jsou výlučně československé fyzické osoby nebo zahraniční osoby, nebo

c) československým účastníkem je družstvo založené po 1. červenci 1988.

(2) Povolení podle § 5 zákona je nadále třeba pro podniky vyvíjející činnost v oblasti bankovnictví.

(3) Podniky vzniklé podle odstavce 1 nemohou vyvíjet činnost, pro kterou nemůže být povolení podle § 5 zákona vydáno.3)


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1991.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona.

2) § 2 odst. 4 zákona.

3) § 7 odst. 2 zákona.

Přesunout nahoru