Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 111/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 29.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

111

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 13. února 1991

o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku

Vláda České republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

(1) Břevnovský klášter se prohlašuje za národní kulturní památku.

(2) Národní kulturní památka Břevnovský klášter (dále jen "Břevnovský klášter") je umístěna v hlavním městě Praze, v městské části Praha 6, katastrální území Břevnov, čísla parcelní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31/1, 32/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 3487, 3489, 3490, 3491, 3492, 3641, budovy číslo popisné 1 a 25.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

§ 2

Pro zabezpečení ochrany Břevnovského kláštera se stanoví tyto podmínky:

a) při rozhodování o obnově a využití Břevnovského kláštera musí být respektováno jeho architektonické a urbanistické pojetí a určující postavení vůči prostředí, v němž je umístěn,

b) obnova Břevnovského kláštera musí směřovat k trvalému uchování jeho hmotné podstaty a památkové hodnoty se zřetelem na významnou hierarchii jednotlivých budov a ploch,

c) způsob využití jednotlivých budov a ploch Břevnovského kláštera musí být přiměřený jejich památkovému významu a musí vycházet z jejich provozních a funkčních vztahů.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Přesunout nahoru