Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 27.03.1991
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

109

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 1. března 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt, se mění takto:

§ 1 zní:

"§ 1

(1) Československé osoby nesmějí dovážet zboží a přijímat služby z Irácké republiky nebo vyvážet zboží a poskytovat služby do Irácké republiky, jakož i obchodovat zbožím iráckého původu.

(2) Dovoz zboží iráckého původu do České a Slovenské Federativní Republiky je zakázán.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru