Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.

Částka 21/1991
Platnost od 25.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 5. března 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.

Federální ministerstvo spojů v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/ 1990 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se částka 10 Kčs nahrazuje částkou 20 Kčs a částka 25 Kčs nahrazuje částkou 50 Kčs.

2. Poznámka č. 3) se vypouští.

3. V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Nelze-li dobu neoprávněného užívání přijímače zjistit, je účastník povinen zaplatit paušální náhradu ve výši 720 Kčs za rozhlasový a 1 800 Kčs za televizní přijímač.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:
Prof. ing. Petrík CSc. v. r.

Přesunout nahoru