Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o3/c1/1990 Sb.Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Částka 1/1990
Platnost od 02.01.1990
Účinnost od 02.01.1990
Zrušeno k 01.10.1990 (o1/c66/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

Státní banky československé

ze dne 2. ledna 1990,

kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen

Státní banka československá stanoví podle § 11 odst. 2 zákona o bankách a spořitelnách č. 158/1989 Sb.:


§ 1

(1) Přípustná odchylka od úrokové sazby z krátkodobého úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou (dále jen "diskontní sazba") vymezující dolní hranici úrokové sazby z termínovaných vkladů právnických osob u bank a spořitelen je

b) - 2 % pro termínované vklady nejméně na 1 rok;

c) - 1 % pro termínované vklady nejméně na 2 roky;

d) 0 % pro termínované vklady nejméně na 4 roky.

(2) Přípustná odchylka od diskontní sazby vymezující horní hranici úrokové sazby z úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen je

a) + 2 % pro krátkodobé úvěry na dobu nejvýše 1 roku;

b) + 3 % pro střednědobé úvěry na dobu nejvýše 4 roků;

c) + 4,5 % pro dlouhodobé úvěry na dobu nejvýše 10 roků,

d) + 8 % pro úvěry na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků.

(3) Úvěry na trvale se obracející zásoby poskytnuté před 1. lednem 1990 se v roce 1990 úročí sazbou 6 %.

(4) Vyšší úrokové sazby z úvěrů, než odpovídá odstavcům 2 a 3, mohou být uplatněny pouze v případě, že sjednaná splatnost úvěru je na žádost právnické osoby prodloužena, popřípadě úvěr není splacen ve lhůtě.

§ 2

Úrokové sazby z úvěrů a vkladů dohodnutné v úvěrových smlouvách a smlouvách o vkladech uzavřených před 1. lednem 1990 se nemění, pokud se právnická osoba a příslušná banka nebo spořitelna nedohodnou jinak.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. ledna 1990.


Předseda:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Pro úvěry na družstevní bytovou výstavbu a na individuální bytovou výstavbu prováděnou družstvy platí úrokové sazby podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

Přesunout nahoru