Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 67/1990 Sb.Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

Částka 16/1990
Platnost od 13.03.1990
Účinnost od 13.03.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. března 1990

o státních symbolech České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

Státní znak

(1) Velký státní znak České republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém modrém poli je stříbrno červeně šachovaná orlice vpravo hledící se zlatým zobákem, zlatými pařáty a zlatou heraldickou korunou. Ve třetím zlatém poli je černá orlice vpravo hledící s červeným zobákem, červenými pařáty, zlatou heraldickou korunou a stříbrnou pružinou na prsou zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem.

(2) Malý státní znak České republiky tvoří červený štít, na kterém je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou.

(3) Podrobná vyobrazení velkého a malého státního znaku České republiky jsou v příloze 1 a 2 tohoto ústavního zákona.

Čl. 2

Státní vlajka

(1) Státní vlajka České republiky se skládá ze dvou stejně velkých pruhů, z nichž vrchní pruh je bílý a spodní pruh červený. Poměr šířky vlajky k délce je 2:3.

(2) Vyobrazení státní vlajky České republiky je v příloze 3 tohoto ústavního zákona.

Čl. 3

Státní pečeť

(1) Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak České republiky s lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je kruhový nápis "Česká republika". Průměr státní pečeti je 45 mm.

(2) Státní pečeť České republiky uschovává předseda České národní rady.

Čl. 4

Státní hymna

Státní hymnu České republiky tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj.


Závěrečná ustanovení

Čl. 5

Používání státního znaku a státní vlajky České republiky stanoví zákon České národní rady.

Čl. 6

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Přesunout nahoru