Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Částka 15/1990
Platnost od 13.03.1990
Účinnost od 01.04.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

62

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 2. března 1990

o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro území České socialistické republiky závaznost Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání (dále jen "Opravy a změny").1)

§ 2

Opravy a změny tvoří nedílnou součást Československého lékopisu - čtvrtého vydání.2)

§ 3

Opravy a změny jsou uloženy na krajských, okresních a městských národních výborech, v ústavech národního zdraví a v dalších organizacích, pro které je Československý lékopis - čtvrté vydání závazný.3)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Opravy a změny společně vydávají ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky v Avicenu, zdravotnickém nakladatelství.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu — čtvrtého vydání v České socialistické republice.

3) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 10/1987 Sb.

Přesunout nahoru