Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1990 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje

Částka 13/1990
Platnost od 06.03.1990
Účinnost od 01.04.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise,

Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu

ze dne 14. února 1990,

kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 29 písm. b) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů a podle § 143 odst. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Státní plánovací komise podle § 31 odst. 7 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, Státní arbitráž Československé socialistické republiky podle § 394 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb., a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb., stanoví:


Čl. I

Zrušují se:

1. § 11 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti;

2. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb;

3. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb. a vyhlášky č. 226/1988 Sb.;

4. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 91/1986 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb;

5. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 226/1988 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.;

6. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 57/1986 Sb., o budování automatizovaných systémů řízení;

7. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 16/1981 (reg. částka 3/1983 Sb.) o vydání limitních lhůt výstavby, ve znění výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 12/1982 (reg. částka 3/1983 Sb.) a výnosu Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 4/1987 (reg. částka 1/1988 Sb.);

8. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 12/1982 (reg. částka 3/1983 Sb.), kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 16/1981, o vydání limitních lhůt výstavby;

9. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 4/1987 (reg. částka 1/1988 Sb.), kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 16/1981 o vydání limitních lhůt výstavby, ve znění výnosu č. 12/1982.

Čl. II

1. Pokud se účastníci výstavby nedohodnou jinak, postupují u rozestavěných staveb, jejichž režim byl zpracován a projednán, postupem podle vyhlášky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb, podle takto zpracovaných a projednaných režimů, nejdéle však do 31. prosince 1990.

2. Evidence vyhodnocených staveb, jejichž závěrečné hodnocení bude dokončeno, případně provedeno podle přechodných ustanovení zvláštního předpisu,1) se provede podle dosavadního předpisu [§ 11 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzení termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění pozdějších předpisů].2)


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj:

MVDr. Ing. Reichel CSc. v. r.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

JUDr. Faldyna CSc. v. r.
Předseda Federálního statistického úřadu:
Ing. Šujan CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 odst. 3 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

2) V těchto případech se použije evidenčního listu vyhodnocené stavby Iv RS 3-50.

Přesunout nahoru