Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 572/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla

Částka 94/1990
Platnost od 28.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 01.01.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

572

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 17. prosince 1990

o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. stanoví:


§ 1

(1) Od cla se osvobozuje zboží dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací a jejich charitativních zařízení.

(2) Zboží se osvobozuje za podmínky, že nebude dále prodáváno nebo jinak zcizováno nebo používáno k výdělečným účelům.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.


Ministr:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Přesunout nahoru