Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1990 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení §295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky

Částka 13/1990
Platnost od 06.03.1990
Účinnost od 06.03.1990
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

57

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

z 8. února 1990

o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. února 1990 č. 75 stanoví podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "hospodářský zákoník"):


§ 1

U dodávek uskutečňovaných na základě hospodářských smluv podle § 299, 301, 318a a § 318b odst. 8 hospodářského zákoníku a u dodávek oprav strojírenských a elektrotechnických zařízení uskutečňovaných na základě hospodářských smluv podle § 356 hospodářského zákoníku, s vyloučením dodávek pro stavby budov pro bydlení,1) je dodavatel, který plnil vadně, povinen zaplatit odběrateli penále podle § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku ve výši 0,1 % z ceny dodávky, nejvýše však 15 000,- Kčs za každou oprávněnou reklamaci.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na dodavatelské organizace z odvětví železa - odvětví 23 Jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství ( dále jen "JKONH"), strojírenství - odvětví 26 JKONH elektrotechnického a elektronického průmyslu - odvětví 27 JKONH v působnosti federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a stavební výroby - odvětví 41 JKONH v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky.


§ 3

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1994.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:

Faldyna v. r.

Poznámky pod čarou

1) Část pododvětví 411 Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství — stavební objekty 803.1 — 803.5 Jednotné klasifikace stavebních objektů.

Přesunout nahoru