Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 562/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí

Částka 90/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 27.12.1990
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

562

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce a podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a Odborovým svazem pracovníků, vodní dopravy výnos ze dne 16. listopadu 1990 č. j. 18 850/1990-0 320, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy a spojů ze dne 27. dubna 1989 č. j. 19 404/1988-0 320 o odměňování posádek československých námořních lodí, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 23. března 1990 č. j. 7071/1990-0 320 o jeho úpravě.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru