Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 558/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým

Částka 90/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 27.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

558

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 17. prosince 1990,

kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/1990 Sb., o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "zákon"):


§ 1

Osoby, orgány a organizace uvedené v § 1 odst. 1 a 2 zákona mohou státní znak používaný podle zákona č. 163/1960 Sb., o státním znaku a o státní vlajce (dále jen "dosavadní státní znak") používat

a) na úředních razítkách gumových do 30. 6. 1991

b) na úředních razítkách kovových (pečetích) používaných na

1. listinách ve styku se zahraničím do 31. 3. 1991

2. ostatních listinách do 30. 6. 1991

c) na tiskopisech používaných pro

1. styk se zahraničím do 30. 6. 1991

2. vnitřní styk do 31. 12. 1991

d) na úředních průkazech veřejných činitelů a pracovníků státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky do 30. 6. 1991

e) na úředních sbírkách právních předpisů do 31. 3. 1991

f) na budovách a v zasedacích a jednacích místnostech

1. s architektonickou výzdobou, jejíž součástí je státní znak zpravidla do generální opravy, nejpozději do 31. 12. 2000, pokud příslušný orgán nerozhodne jinak1)

2. v ostatních případech do 31. 12. 1992

Řády a vyznamenání udělované Českou a Slovenskou Federativní Republikou opatřené dosavadním státním znakem mohou být udělovány do 31. 12. 1990.

§ 2

Příslušné ústřední orgány České a Slovenské Federativní Republiky mohou vydávat osobní průkazy, doklady a osvědčení opatřené dosavadním státním znakem, a to

a) občanské průkazy do 31. 3. 1991

b) cestovní doklady do 30. 6. 1991

c) průkazy povolení k pobytu do 30. 6. 1991

d) služební průkazy do 30. 6. 1991

e) osvědčení o zvolení poslancem do 31. 12. 1990

f) osvědčení o zvolení soudcem do 31. 12. 1990

g) osvědčení o resortním vyznamenání do 31. 12. 1990

h) lodní certifikáty a ostatní dokumenty v námořní plavbě do 31. 12. 1990

ch) vysvědčení, indexy a diplomy vysokých škol do 31. 12. 1990

§ 3

Na hranicích České a Slovenské Federativní Republiky lze dosavadní státní znak používat do 31. 3. 1991.

§ 4

Na stejnokrojích nebo jejich součástech příslušníků nebo pracovníků orgánů a organizací uvedených v § 1 odst. 1 a 2 zákona lze dosavadní státní znak používat do 31. 3. 1992.

§ 5

(1) Vydávání mincí, cenných papírů a jiných cenin České a Slovenské Federativní Republiky opatřených státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky musí být zahájeno nejpozději do 31. 12. 1992.

(2) Vydávání bankovek opatřených státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky musí být zahájeno nejpozději do 31. 12. 1996.


§ 6

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
§ 14 zákona Slovenské národní rady č. 27/1987 Sb., o státní památkové péči.

Přesunout nahoru