Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 555/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států

Částka 89/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 24.09.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

555

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou osobních nót ze dne 2. srpna 1990 v Praze a 24. září 1990 ve Varšavě byla sjednána změna Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států, podepsané ve Varšavě dne 20. července 1977. Změna Dohody vstoupila v platnost dnem 24. září 1990.

České znění československé nóty a překlad polské nóty se vyhlašují současně.

Ministr zahraničních věcí V Praze, dne 2. srpna 1990

Vážený pane ministře,

mám čest Vás informovat, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky v zájmu dalšího rozšíření cestovního ruchu v souladu s příslušnými ustanoveními dokumentů přijatých v rámci helsinského procesu vyslovila souhlas s tím, aby Cesta československo-polského přátelství byla zpřístupněna též občanům třetích států. S odvoláním na předcházející jednání mezi zástupci České a Slovenské Federativní republiky a Polské republiky o této otázce mám čest navrhnout z pověření vlády České a Slovenské Federativní Republiky následující změnu Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států z 20. července 1977.

"V článku 7 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států, podepsané ve Varšavě dne 20. července 1977, se provádějí následující změny:

a) doplňuje se nový odstavec 2 tohoto znění:

""2. Cesty československo-polského přátelství, vedoucí po hřebenech Krkonoš, mohou užívat občané třetích států, jestliže při sobě mají cestovní doklad. Občané třetích států podléhají právnímu řádu smluvní strany, na jejímž území se nacházejí."".

b) dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.".

Navrhuji, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence, potvrzující souhlas s výše uvedeným návrhem, tvořily Dohodu mezi oběma našimi vládami.

Přijměte, prosím, pane ministře, projev mé nejhlubší úcty.

v z. R. Harenčár v. r.

I. náměstek

Jeho Excelenci Krzystofu Skubiszewskému ministru zahraničních věcí Polské republiky V a r š a v a Ministr zahraničních věcí

Vážený pane ministře, mám čest potvrdit obdržení Vaší nóty ze dne 2. srpna 1990, v níže uvedeném znění:

Mám čest Vás informovat, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky v zájmu dalšího rozšíření cestovního ruchu v souladu s příslušnými ustanoveními dokumentů přijatých v rámci helsinského procesu vyslovila souhlas s tím, aby "Cesta československo-polského přátelství" byla zpřístupněna rovněž občanům třetích států.

S odvoláním na předchozí jednání mezi zástupci České a Slovenské Federativní Republiky a Polské republiky o této otázce mám čest z pověření vlády ČSFR navrhnout následující změnu Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanům obou států z 20. července 1977.

"V článku 7 Dohody mezi vládou ČSSR a vládou PLR o usnadnění cestovního styku občanům obou států, podepsané ve Varšavě dne 20. července 1977, se provádějí následující změny:

a) doplňuje se nový odstavec 2 tohoto znění:

""2. Cesty československo-polského přátelství, vedoucí po hřebenech Krkonoš, mohou užívat občané třetích států, jestliže při sobě mají cestovní doklad. Občané třetích států podléhají právnímu řádu smluvní strany, na jejímž území se nacházejí.""

b) dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.".

Navrhuji, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence, potvrzující souhlas s výše uvedeným návrhem, tvořila Dohodu mezi oběma našimi vládami.".

Z pověření vlády Polské republiky mám čest vyjádřit souhlas s výše uvedenými změnami v článku 7 Dohody mezi vládou ČSSR a vládou PLR o usnadnění cestovního styku občanům obou států, podepsané ve Varšavě 20. července 1977.

Ve své nótě ze dne 5. února 1990 jsem Vám, pane ministře, navrhl, aby v souladu se závěry, přijatými během našeho setkání dne 11. ledna 1990 a během rozhovorů pana premiéra Tadeusze Mazowieckého s panem premiérem Mariánem Čalfou v Praze dne 22. ledna 1990, mohli společné "Cesty československo-polského přátelství" využívat od 1. dubna t. r. občané třetích států.

Vaše nóta, pane ministře, a tato odpověď jsou tedy definitním potvrzením souhlasu našich vlád s praxí, používanou od 1. dubna 1990, a také stanoví dohodu mezi nimi.

Pane ministře, přijměte, prosím, výrazy mé nejhlubší úcty.

K. Skubiszewski v. r.

ministr zahraničních věcí Polské republiky

Varšava, dne 24. září 1990 Jeho Excelence Jiří Dienstbier ministr zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky P r a h a

Přesunout nahoru