Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 549/1990 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti

Částka 89/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

549

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 1990

o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:


§ 1

Sídla školských správ a určenie druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do pôsobnosti jednotlivých školských správ, ustanovuje príloha tohto nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb.

Pre účely tohto nariadenia vlády Slovenskej republiky sú školy a školské zariadenia rozdelené do troch skupín:

a) základné umelecké školy, stredné školy, materské, základné a osobitné školy pre sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých; materské, základné a osobitné školy pre žiakov s chybami reči, špeciálne stredné školy a odborné učilištia, pomocné školy, zariadenia pre záujmové štúdium okrem ľudovej školy jazykov, domovy mládeže, školské zariadenia na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy, školské hospodárstva pri stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách, školské výpočtové strediská,

b) školské jedálne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťami škôl a školských zariadení uvedených pod písmenom a),

c) ostatné školy a školské zariadenia

Školská správaSídlo školskej správyOkruh škôl a školských zariadení patriacich do pôsobnosti školskej správy
Bratislava I.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestskej časti Staré Mesto
Bratislava II.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Ružinov (aj v k.ú. Nivy, Trnávka), Vrakuňa, Podunajské Biskupce
Bratislava III.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Nové Mesto (aj v k.ú. Vinohrady, Rača, Vajnory
Bratislava IV.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava V.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v mestských častiach Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo
Bratislava VI.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlom v Bratislave
Bratislava VII.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlom v okresoch Bratislava - vidiek, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trenčín, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany
Bratislava VIII.Bratislavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Bratislava - vidiek
TrnavaTrnavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trnava
Dunajská StredaDunajská Stredaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Dunajská Streda
GalantaGalantaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Galanta
SenicaSenicaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Senica
TrenčínTrenčínškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trenčín
NitraNitraškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Nitra
KomárnoKomárnoškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Komárno
LeviceLeviceškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Levice
Nové ZámkyNové Zámkyškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Nové Zámky
TopoľčanyTopoľčanyškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Topoľčany
PrievidzaPrievidzaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Prievidza
ŽilinaŽilinaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Žilina
ČadcaČadcaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Čadca
Dolný KubínDolný Kubínškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sí- dlom v okrese Dolný Kubín
Liptovský MikulášLiptovský Mikulášškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Liptovský Mikuláš
MartinMartinškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Martin
Považská BystricaPovažská Bystricaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Považská Bystrica
Banská Bystrica I.Banská Bystricaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Banská Bystrica
Banská Bystrica II.Banská Bystricaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlami v okresoch Prievidza, Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš, Zvolen
LučenecLučenecškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Lučenec
Rimavská SobotaRimavská Sobotaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Rimavská Sobota
Žiar n. HronomŽiar n. Hronomškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Žiar nad Hronom
Veľký KrtíšVeľký Krtíšškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Veľký Krtíš
ZvolenZvolenškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Zvolen
Košice I.Košiceškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Košice
Košice II.Košiceškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenami a), b) so sídlami v okresoch Košice, Košice - vidiek, Poprad, Starý Smokovec, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Michalovce, Stará Lubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou
Košice III.Košiceškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Košice - vidiek
PopradPopradškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okresoch Poprad a Starý Smokovec
RožňavaRožňavaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Rožňava
Spišská Nová VesSpišská Nová Vesškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Spišská Nová Ves
TrebišovTrebišovškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Trebišov
PrešovPrešovškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Prešov
BardejovBardejovškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Bardejov
HumennéHumennéškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Humenné
MichalovceMichalovceškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Michalovce
Stará LubovňaStará Lubovňaškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Stará Lubovňa
SvidníkSvidníkškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Svidník
Vranov nad TopľouVranov nad Topľouškoly a školské zariadenia uvedené pod písmenom c) so sídlom v okrese Vranov nad Topľou
Přesunout nahoru