Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 538/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu

Částka 87/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 21.12.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

538

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a odborovým orgánem výnos č. j. 20.585/1990-0320 ze dne 8. listopadu 1990 o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu.

Výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 11.121/1983-03 ze dne 13. 12. 1983 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 5/1984 Sb.), výnos č. j. 21.958/1977-03 ze dne 22. 12. 1977 o odměňování vybraného okruhu technickohospodářských pracovníků řídících letový provoz v organizaci Řízení letového provozu ČSSR v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. v částce 3/1978 Sb.), výnos federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 6.585/1989-0320 ze dne 27. 12. 1989 o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu a výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2 ze dne 28. 6. 1983 o odměňování zkušebních a zalétávacích pilotů a pracovníků řízení letového provozu v organizacích resortu všeobecného strojírenství (č. j. 330/307/83).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru