Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 532/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

Částka 87/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 21.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

532

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 3. prosince 1990

o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 23 odst. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci:


§ 1

K úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud nebudou zcela nebo částečně vypořádány v hotovosti,1) se vydávají zúročitelné státní dluhopisy (dále jen "dluhopisy").

§ 2

(1) Celkový rozsah vydávaných dluhopisů se stanoví až do částky 4,5 mld Kčs.

(2) Dluhopisy počínaje dnem vyhlášení tohoto nařízení vydá postupně federální ministerstvo financí. Jejich předávání a proplácení oprávněným osobám zabezpečí jím pověřená banka.

§ 3

(1) Dluhopisy znějí na doručitele.

(2) Text dluhopisu obsahuje:

a) název "5% státní dluhopis České a Slovenské Federativní Republiky, vydaný podle nařízení vlády č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci",

b) pořadové číslo a označení série,

c) nominální hodnotu a závazek jejího postupného splácení ve stanovených časových termínech spolu se stanovenými úroky,

d) datum vydání a otisk podpisu ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 4

(1) Dluhopisy se vydávají v hodnotách po 1000 Kčs a 10 000 Kčs ve slovenském jazyce, v hodnotách po 5000 Kčs a 20 000 Kčs v českém jazyce.

(2) Ke každému dluhopisu se připojí poukázkový arch s deseti poukázkami znějícími na roční kapitálovou splátku a celoroční úrok z nesplacené jistiny.

§ 5

Zúročení dluhopisu se stanoví na 5% ročně.

§ 6

(1) Dluhopisu se splatí postupně do deseti let stejnými ročními splátkami, a to počínaje prvním rokem po vydání příslušné emise dluhopisů.

(2) Dojde-li ke splacení dluhopisu před splatností na něm vyznačenou, zúročuje se do dne splacení dluhopisu.

§ 7

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České republiky, ministerstvem financí Slovenské republiky a Státní bankou československou může splatit dluhopisy i před stanovenou dobou splatnosti.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 5 zákona.

Přesunout nahoru