Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 529/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Částka 86/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 05.01.1991
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

529

ZÁKON

ze dne 28. listopadu 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 2 se za slova "osvětové činnosti", vkládají slova "a o nájmu provozních jednotek zřízených k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů,".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po rozeslání.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru