Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 478/1990 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kulturných pamiatok

Částka 81/1990
Platnost od 30.11.1990
Účinnost od 30.11.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

478

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. mája 1990

o vyhlásení národných kulturných pamiatok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:

A. Nehnuteľné kultúrne pamiatky:

a) Dóm sv. Martina v Bratislave,

b) Budova bývalého evanjelického kolégia v Prešove,

c) Villa rustica v Bratislave-Dúbravke,

d) Rímsky vojenský tábor Leányvár v Iži,

e) Hradisko Molpír v Smoleniciach,

f) Veľkomoravský dvorec Ducové-Kostolec,

g) Hradisko Havránok v Bobrovníku.

B. Hnuteľná kultúrna pamiatka:

- Historický knižničný fond Diecéznej knižnice v Nitre.

(2) Umiestnenie a vymedzenie týchto národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čič v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 478/1990 Zb.

UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

A.Nehnuteľné
a)NázovDóm sv. Martina v Bratislave
krajBratislava, hlavné mesto SR
okresBratislava I.
obecBratislava I.
katastrálne územieStaré mesto
parcelné číslo469
územno-technická jednotkaStaré mesto (804 096)
b)NázovBudova bývalého evanjelického kolégia v Prešove
krajVýchodoslovenský
okresPrešov
obecPrešov
katastrálne územiePrešov
parcelné číslo4
územno-technická jednotkaPrešov (849 502)
súpisné číslo2939
c)NázovVilla rustica v Bratislave-Dúbravke
krajBratislava, hlavné mesto SR
okresBratislava IV.
obecBratislava IV.
katastrálne územieDúbravka
parcelné číslo4225
územno-technická jednotkaDúbravka (806 099)
d)NázovRímsky vojenský tábor Leányvár v Iži
krajZápadoslovenský
okresKomárno
obecIža
katastrálne územieIža
parcelné číslo1696 až 1705
územno-technická jednotkaIža (821 501)
e)NázovHradisko Molpír v Smoleniciach
krajZápadoslovenský
okresTrnava
obecSmolenice
katastrálne územieSmolenice
parcelné číslo2090, 2091, 2092, 2078
územno-technická jednotkaSmolenice (856 771)
f)NázovVeľkomoravský dvorec Ducové-Kostolec
krajZápadoslovenský
okresTrnava
obecMoravany nad Váhom
katastrálne územieDucové
parcelné číslo281, 282
územno-technická jednotkaDucové (813 516)
g)NázovHradisko Havránok v Bobrovníku
krajStredoslovenský
okresLiptovský Mikuláš
obecBobrovník
katastrálne územieBobrovník
parcelné číslo8/3, 8/4, 8/5
územno-technická jednotkaBobrovník (803 243)
B.Hnuteľná
NázovHistorický knižničný fond Diecéznej knižnice v Nitre
rozsah fondu65 288 knižničných jednotiek
umiestnenieNitra, Samova ul. č. 14/983
Přesunout nahoru