Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 458/1990 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Částka 76/1990
Platnost od 30.10.1990
Účinnost od 01.11.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

458

ZÁKON

ze dne 30. října 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, se doplňuje takto:

1. V § 4 se v první větě za slova "s výjimkou" vkládají slova "cizích států, organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".

2. V § 15 odst. 2 se za slova "vlastnické právo" vkládají slova "cizích států, československého státu, pokud právo hospodaření vykonává organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí,".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru