Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 430/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.

Částka 73/1990
Platnost od 25.10.1990
Účinnost od 25.10.1990
Zrušeno k 30.11.1990 (480/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

430

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. října 1990,

kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. f) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) po projednání s příslušnými odborovými orgány:


Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 57/ 1979 Sb., o náhra dách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb. se nahrazují zněním uvedeným v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

Čl. II

Sazby náhrad podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky se vztahují na jízdy silničními motorovými vozidly při pracovních cestách počínajíc dnem 6. října 1990.


Čl. III

Zrušuje se vyhláška č. 338/1990 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Miller v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 430/1990 Sb.

Sazby náhrad za používání vlastního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
moped, motocykl, skútr1500,71
1502500,85
2500,97
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem1,20
osobní (dodávkový) automobil9001,78
90012002,20
120015002,62
150020002,84
20003,39
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil, autobus4,54,41
4,56,05,31
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přes do
1 23
osobní (dodávkový) automobil1200 15001,61
1500 20001,84
20002,12
Celková hmotnost vozidla v tunách
přes do
nákladní automobil, autobus4,52,79
4,5 6,03,30
6,04,55

Příloha č. 2 vyhlášky č. 430/1990 Sb.

Sazby náhrad za používání služebního vozidla

A. Při pohonu vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdoSazba celkemRezervaHodnota benzínuSazba po odečtení rezervy a hodnoty benzínu
123456
moped, motocykl, skútr1500,560,030,470,06
1502500,660,040,550,07
2500,790,040,670,08
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem0,980,050,810,12
osobní (dodávkový) automobil9001,560,101,130,33
90012001,840,101,370,37
120015002,210,111,710,39
150020002,310,111,780,42
20002,780,132,180,47
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,54,250,153,520,58
4,56,05,100,164,320,62
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
Druh vozidlaZdvihový objem motoru v cm3Sazby náhrad za 1 km jízdy v Kčs
přesdoSazba celkemRezervaHodnota benzínuSazba po odečtení rezervy a hodnoty benzínu
123456
osobní (dodávkový) automobil120015001,200,110,700,39
150020001,300,110,770,42
20001,500,130,900,47
Celková hmotnost vozidla v tunách
přesdo
nákladní automobil4,52,450,151,680,62
4,56,02,880,171,850,86

a) Vrátí-li pracovník blokové poukázky na automobilový benzín nebo motorovou naftu v důsledku nižší spotřeby pohonné hmoty, zvýší se část náhrady náležející podle sloupce 6 o hodnotu automobilového benzínu nebo motorové nafty podle vrácených poukázek, a to až do výše 20 % finanční hodnoty spotřeby automobilového benzínu nebo motorové nafty vypočtené podle sloupce 5.

b) Používá-li pracovník služební vozidlo převážně k vnitroměstské dopravě ve městech nad 50 tisíc obyvatel, může organizace zvýšit část náhrady poskytovanou za spotřebu pohonné hmoty formou blokové poukázky podle sloupce 5 s přihlédnutím ke ztíženým provozním poměrům až o 10 %.

Přesunout nahoru