Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 429/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu

Částka 73/1990
Platnost od 25.10.1990
Účinnost od 31.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

429

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 2. srpna 1990,

kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky podle § 1 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, nařizuje:


§ 1

(1) Ústřední ředitelství Československého filmu (dále jen "Ústřední ředitelství") se dnem 31. prosince 1990 ruší a vstupuje do likvidace.

(2) Pro likvidaci se přiměřeně použijí ustanovení hospodářského zákoníku o likvidaci státního podniku.1)

(3) Ústřední ředitelství provedením likvidace zaniká.

§ 2

Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu, se ruší.


§ 3

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27a až 27e hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru