Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 426/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů

Částka 73/1990
Platnost od 25.10.1990
Účinnost od 15.11.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

426

ZÁKON

ze dne 23. října 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů, se mění a doplňuje takto:

1. § 11 odst. 1 zní:

"(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právních předpisů a opatření, které jsou v částce obsaženy.".

2. § 12 zní:

"§ 12

Redakci Sbírky zákonů zabezpečuje federální ministerstvo vnitra, které dbá, aby právní předpisy byly uveřejňovány bez průtahů nejpozději do 30 dnů od doručení redakci, a odpovídá za správnost údajů o datech rozeslání jednotlivých částek Sbírky zákonů.".

3. § 13 zní:

"§ 13

Obce jsou povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byla každému přístupna.".

4. § 15 zní:

"§ 15

Federální ministerstvo vnitra může stanovit právním předpisem podrobnosti o redakci Sbírky zákonů, o podávání žádostí o uveřejnění právních předpisů a o zajišťování tisku a distribuce Sbírky zákonů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru