Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 423/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.

Částka 71/1990
Platnost od 15.10.1990
Účinnost od 15.10.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 3. října 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a č. 113/1990 Sb.:


Článek I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. c) zní:

"c) věci uvedené v příloze č. 1, je-li jejich celková hodnota vyšší než 50 Kčs, jsou-li vyváženy mimo rámec zahraničně obchodní činnosti k jiným účelům než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v zahraničí nebo k výkonu jí dovolené činnosti v zahraničí.".

2. § 2 odst. 4 písm. c) se vypouští.

3. V § 7 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) vývoz věcí československou fyzickou osobou v jiných případech, než jsou uvedeny pod písmenem d), v hodnotě nepřevyšující 50 Kčs, s výjimkou starožitností a výrobků ze zlata a stříbra.".

4. V témže § 7 odst. 2 se dosavadní písmeno e) označuje písmenem f).

5. Ustanovení § 17a se vypouští.

6. Příloha č. 1 zní: "Věci, k jejichž vývozu je třeba povolení [§ 1 odst. 1 písm. c) a § 1 odst. 2 bod 1. bb) vyhlášky]:

1. pohonné hmoty vyvážené v rezervních nádobách

2. zboží osobní hygieny

3. peří a péřové výrobky

4. ložní prádlo všeho druhu

5. pletené prádlo, prádlo elastické, plavky

6. kožené rukavice a galanterní výrobky z přírodní kůže

7. letní sportovní potřeby všeho druhu včetně stanů, gumotextilních lehátek, nafukovacích člunů a rybářských potřeb

8. koberce a podlahové krytiny všeho druhu

9. svítidla, včetně křišťálových lustrů

10. hliníkové a smaltované nádobí

11. elektrické a plynové spotřebiče pro domácnost

12. osobní počítače, včetně příslušenství

13. jízdní kola a náhradní díly k nim

14. šicí a pletací stroje a náhradní díly k nim

15. psací stroje

16. užitkový porcelán a varné sklo, skleněné sifonové a šlehačkové lahve

17. negativní filmy

18. řemeslnické a hospodářské nářadí a nástroje, včetně elektrických

19. nátěrové hmoty a ředidla

20. pneumatiky, velopláště, galusky a duše

21. hudební nástroje

22. smaltované vany

23. osobní automobily, motocykly, mopedy, starší 6-ti let od roku výroby, s výjimkou vozidel vyrobených do roku 1970.".

7. Příloha č. 2 zní: "Věci, jejichž vývoz je zakázán (§ 7 odst. 1 vyhlášky):

1. potraviny a potravinářské výrobky všeho druhu, včetně piva

2. obuv všeho druhu

3. punčochové zboží, včetně punčochových kalhot

4. dětské pleny, kojenecké a dětské ošacení všeho druhu

5. saponátové prací a čistící prostředky

6. výrobky ze zlata a stříbra

7. starožitnosti

8. kulové zbraně (včetně sportovních vzduchových zbraní), lovecké brokové zbraně, speciální expanzní přístroje a střelivo*)

9. hutní materiály

10. stavební materiály všeho druhu (zdicí materiály, cement, vápno, materiály vodoinstalační, elektroinstalační, armatury, sanitární keramika, radiátory, střešní krytiny, řezivo a stavební dřevo, okna, dveře, kanalizační roury, keramické obkladové materiály, dlaždice a jiné)

11. osobní automobily, motocykly, mopedy, mladší 6-ti let od roku výroby

12. náhradní díly k motorovým vozidlům.".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. Ing. Pancíř v. r.

I. náměstek ministra zahraničního obchodu

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.

Přesunout nahoru