Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o druhém vydání bankovek po 100 Kčs

Částka 10/1990
Platnost od 20.02.1990
Účinnost od 20.02.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

42

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 14. února 1990

o druhém vydání bankovek po 100 Kčs

Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) Dnem 1. března 1990 se vydávají do oběhu bankovky Státní banky československé (dále jen "bankovky") po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), druhého vydání.

(2) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), druhého vydání (dále jen "stokoruny druhého vydání") se od bankovek po 100 Kčs vzoru 1961 - (tvaru II), prvního vydání1) (dále jen "stokoruny prvního vydání") liší uspořádáním a velikostí vodotisku a tvarem číslic pořadového čísla bankovky.

(3) Na stokorunách prvního vydání vytváří vodotisk papíru po celé jeho ploše vodorovné řady lipových lístků se stopkami, z nichž každý nese uvnitř pěticípou hvězdu. Na stokorunách druhého vydání vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lipových lístků a pěticípých hvězd.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.

Přesunout nahoru