Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 419/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství

Částka 71/1990
Platnost od 15.10.1990
Účinnost od 15.10.1990
Zrušeno k 02.11.1998 (246/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 20. září 1990

o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství:


§ 1

V zahraničně politické oblasti se utajuje příprava mezinárodních jednání a smluv, pokud to jejich povaha vyžaduje, a mezinárodní jednání, jestliže se tak smluvní strany dohodnou.

§ 2

V oblasti obrany a bezpečnosti se utajují:

a) souhrnné údaje o mobilizační a operační připravenosti ozbrojených sil a sborů,

b) celkové údaje o bojové připravenosti ozbrojených sil,

c) stanovené1) zaměření a výsledky zpravodajské činnosti,

d) určené1) formy a metody práce odborných složek bezpečnostního aparátu,

e) souhrnné údaje o mobilizační připravenosti ústředních orgánů federace a republik,

f) československé vojenské normy a jejich seznamy, zvláštní část věstníku Federálního úřadu pro normalizaci a měření, v němž se vyhlašuje platnost těchto norem,

g) stanovené1) geofyzikální práce a geografické popisy,

h) souhrnné údaje o státních mobilizačních a hmotných rezervách,

i) katalogy (seznamy) údajů o trigonometrických bodech v souřadnicovém systému S - 1942 a tíhových údajů bodů československé opěrné (základní) gravimetrické sítě v souhrnu rozlohy 15 000 km2 a větší,

j) souhrnné údaje týkající se výzkumu, vývoje, organizace a provádění šifrové služby, jakož i prostředky používané k utajení zpráv při jejich přenosu.

§ 3

V hospodářské oblasti se utajují:

a) vybrané1) údaje ekonomického zajištění obrany a bezpečnosti státu,

b) záměry dovozu a vývozu stanovených1) výrobků a údaje o jejich uskutečnění,

c) umístění, přeprava a způsob zabezpečení celkových státních zásob drahých kovů a valut,

d) výzkumné a vývojové práce důležité1) pro obranu a bezpečnost státu,

e) strategické výrobky a technologie nakupované v jiných státech, pokud tyto státy takovou ochranu budou vyžadovat,

f) přípravy provádění zásadních měnových opatření.


§ 4

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 149/1971 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

Přesunout nahoru