Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 414/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání

Částka 70/1990
Platnost od 11.10.1990
Účinnost od 11.10.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

414

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ústředím odborového sdružení železničářů a Odborovým svazem pracovníků vodní dopravy výnos č. j. 19 438/1990-320 ze dne 10. září 1990, kterým se mění a doplňuje výnos č. 6 006/1986-03 ze dne 24. června 1986 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání (reg. v částce 18/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Přesunout nahoru