Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 413/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

Částka 70/1990
Platnost od 11.10.1990
Účinnost od 11.10.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

413

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 3. října 1990

o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:


§ 1

(1) Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) na lícní straně s obrazem rudoarmějce a partyzána1) a bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I) na lícní straně s rytinou Jana Žižky z Trocnova podle nejstarší zachované plastické podoby z konce 15. století2) přestávají být zákonnými penězi na území České a Slovenské Federativní Republiky uplynutím dne 30. června 1991.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 1991 do 30. června 1992 všechny banky, spořitelny a pošty, v době od 1. července 1992 do 31. prosince 1992 banky a spořitelny a od 1. ledna 1993 pouze Státní banka československá.

§ 2

Výměnu bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) na lícní straně s rytinou dvou děvčátek ve slovenské krajině3) provádí na žádost předkladatele Státní banka československá.


§ 3

Z § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 8/1988 Sb., o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960, se vypouští poslední věta.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 27/1965 Sb., o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou.

2) Vyhláška č. 24/1971 Sb., o vydání bankovek po 20 Kčs.

3) Vyhláška č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.

Přesunout nahoru