Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 412/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989

Částka 70/1990
Platnost od 11.10.1990
Účinnost od 11.10.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

412

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 3. října 1990

o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989

Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:


§ 1

(1) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1989 s portrétem K. Gottwalda na lícní straně1) přestávají být zákonnými penězi na území České a Slovenské Federativní Republiky uplynutím dne 31. prosince 1990.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1991 do 30. června 1991 všechny banky, spořitelny a pošty, v době od 1. července 1991 do 31. prosince 1991 banky a spořitelny a od 1. ledna 1992 pouze Státní banka československá.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 79/1989 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs.

Přesunout nahoru