Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.

Částka 2/1990
Platnost od 08.01.1990
Účinnost od 08.01.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 5. ledna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 4 písm. d) zní:

"d) věci zakoupené zahraničními fyzickými osobami při jejich cestě do Československé socialistické republiky v čs. obchodech, jestliže prostředky k nákupu těchto věcí byly těmito osobami získány výměnou volně směnitelné měny u devizového peněžního ústavu a jsou-li tyto věci vyváženy při téže cestě.".

2. § 7 odst. 2 písm. a) bod 2 zní:

"2. pokud je tato zakoupila u čs. organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup doložen dokladem této organizace nebo pokud je tato zakoupila při své cestě do Československé socialistické republiky v čs. obchodech a prostředky k nákupu těchto věcí získala výměnou volně směnitelné měny u devizového peněžního ústavu a vyváží je při téže cestě,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. ledna 1990.


Ministr:
ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru