Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 384/1990 Sb.Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Částka 65/1990
Platnost od 27.09.1990
Účinnost od 01.11.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

384

ZÁKON

ze dne 19. září 1990

o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti patří:

a) získávat, soustřeďovat, vyhodnocovat a chránit zahraniční informace důležité pro ochranu ústavního zřízení a pro bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky;

b) boj proti terorismu organizovanému ve spojení s cizinou;

c) odhalovat trestnou činnost organizovanou ve spojení s cizinou a organizovanou trestnou činnost souvisící s nedovolenou výrobou, držením a rozšiřováním drog, s pašováním a s falšováním a pozměňováním peněz, známek a cenných papírů;

d) spolupracovat s mezinárodní organizací Interpol a dalšími mezinárodními organizacemi za účasti orgánů republik;

e) vést celostátní evidence a statistiky a vyhlašovat celostátní pátrání;

f) vykonávat speciální expertizní činnost, pokud ji není možno zabezpečit v rámci republik;

g) právní úprava ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství; kontrola ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky;

h) metodické řízení šifrové služby;

i) právní úprava ochrany státních hranic a ochrana státních hranic ve vymezeném rozsahu;

j) zabezpečovat ochranu ústavních činitelů České a Slovenské Federativní Republiky, zastupitelských úřadů a objektů zvláštního významu;

l) výkon státní správy v oboru:

1. vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky a povolování pobytu cizinců;

2. státních hranic, jejich vyměřování, vyznačování, udržování a vedení dokumentárního díla;

3. státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky;

4. organizací s mezinárodním prvkem podle zvláštních předpisů.1)


§ 2

Zrušuje se zákon č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České a Slovenské Federativní Republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České a Slovenské Federativní Republice (zákon o důchodové dani).

Přesunout nahoru