Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

Částka 10/1990
Platnost od 20.02.1990
Účinnost od 01.03.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

37

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 8. února 1990

o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství, se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 3 a 4 vypouštějí včetně odkazů na poznámky pod čarou, které se zároveň zrušují.

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Smlouva o přípravě dodávek leteckých prací se uzavírá nejméně na období 2 let na návrh jedné ze smluvních stran. Návrh smlouvy se předkládá ve lhůtě, na které se strany dohodnou.".

3. V § 2 se odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí.

4. V § 3 se odstavec 3 vypouští.

5. § 5 se vypouští včetně odkazu na poznámku pod čarou, která se zároveň zrušuje.

6. V § 10 odst. 1 se vypouští text za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.

7. V § 11 odst. 1 se vypouští text za středníkem a středník se nahrazuje tečkou.

8. § 12 zní:

"§ 12

Organizace se nemohou ve smlouvě dohodnout odchylně od ustanovení § 6, § 7 písm. d) až g), j), m), § 8 odst. 1 písm. a), c) až h), odst. 2, 3 a § 9.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1990.


Ministr:
Ing. Podlena v. r.

Přesunout nahoru