Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 362/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním

Částka 58/1990
Platnost od 30.08.1990
Účinnost od 30.08.1990
Zrušeno k 01.02.1991 (3/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

362

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 30. srpna 1990

o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Vedoucími funkcemi, do nichž jsou pracovníci jmenováni, jsou

a) vedoucí funkce v přímé řídící působnosti vedoucího organizace,

b) vedoucí funkce v přímé řídící působnosti vedoucích pracovníků přímo podřízených vedoucímu organizace za podmíky, že jsou těmto vedoucím pracovníkům podřízeni další vedoucí pracovníci,

c) vedoucí funkce na ústředních orgánech.

§ 2

Za vedoucí pracovníky ve funkcích, do nichž jsou pracovníci jmenováni orgánem nadřízeným organizaci nebo vedoucím organizace, se ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření považují také vedoucí pracovníci uvedení v § 1, kteří k tomuto dni podle dosavadních předpisů vykonávají tyto funkce na základě pracovní smlouvy.


§ 3

Zrušuje se § 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru