Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 325/1990 Sb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov

Částka 51/1990
Platnost od 10.08.1990
Účinnost od 10.08.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce a § 56 ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 156/1969 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej republiky a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov. Výnos upravuje základné a funkčné platy pre sudcov a štátnych notárov, ako i platy za riadiacu činnosť pre predsedov súdov, ich námestníkov a vedúcich štátnych notárov.

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

Výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 8. novembra 1978 č. 822/1978-Kádr., ktorou sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania okresných a krajských súdov, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov a úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky z 31. mája 1983 č. 262/1983-30 o zmene platového poriadku pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov č. 822/1978-Kádr. z 8. novembra 1978.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a na krajských a okresných súdoch Slovenskej republiky.

Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov (reg. pod č. 325/1990 Zb.), pokiaľ sa vzťahuje na sudcov a justičných čakateľov.

Zrušuje sa ním výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 1990 č. 2388/1990-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov (č. 325/1990 Zb.), pokiaľ sa vzťahuje na štátnych notárov a notárskych čakateľov.

Přesunout nahoru