Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/1990 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

319

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 19. júla 1990

o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 58 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, sa mení takto:

1. V § 44 ods. 1 v prvej vete sa slová "do výšky 2500 Kčs" nahrádzajú slovami "do výšky 3000 Kčs";

2. Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb. vrátane nadpisu znie:

"Príspevok na prevádzku motorových vozidiel a príspevok na úhradu poistného (najvyššia výmera)

A. Jednostopové motorové vozidlá - motorové trojkolky a vozidlá zn. Velorex

Obsah valcovPríspevok na prevádzku Kčs ročnePríspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 50 ccm172512
nad 50 do 100 ccm172524
nad 100 do 350 ccm172548
nad 350 ccm262548

B. Motorové vozidlá

Obsah valcovPríspevok na prevádzku Kčs ročnePríspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 500 ccm262560
nad 500 do 800 ccm2625144
nad 800 do 1250 ccm3375144
nad 1250 ccm3675144“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:
MUDr. Novák CSc. v. r.

Přesunout nahoru