Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 317/1990 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

317

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 24. července 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 141/1990 Sb. a vyhlášky č. 267/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 1 v části věty před středníkem se slova "do výše 2500 Kčs" nahrazují slovy "do výše 3000 Kčs".

2. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 152/1988 Sb.

Příspěvek na provoz motorových vozidel a příspěvek na úhradu pojistného (nejvyšší výměra)

A. Jednostopá motorová vozidla  
- motorové tříkolky a vozidla zn. Velorex  
Obsah válcůPříspěvek na provoz Kčs ročněPříspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 50 ccm172512
nad 50 do 100 ccm172524
nad 100 do 350 ccm172548
nad 350 ccm262548
B. Automobily  
Obsah válcůPříspěvek na provoz Kčs ročněPříspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 500 ccm262560
nad 500 do 800 ccm2625144
nad 800 do 1250 ccm3375144
nad 1250 ccm3675144“.

Čl. II

Národní výbory poskytnou občanům, kterým byl v roce 1990 vyplacen příspěvek na nákup topné nafty nebo příspěvek na provoz motorového vozidla před účinností této vyhlášky, doplatek ve výši poloviny rozdílu částek podle dosavadního předpisu a částek podle této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Přesunout nahoru