Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 313/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

313

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. července 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 písm. n) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb. a vyhlášky č. 260/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 140 odst. 2 se částka "830 Kčs" nahrazuje částkou "1100 Kčs", částka "930 Kčs" částkou "1200 Kčs" a částka "1150 Kčs" částkou "1300 Kčs" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "U nemocných diabetem je doporučením příslušného orgánu státní zdravotní správy diabetický průkaz tohoto občana.".

Čl. II

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, se mění a doplňuje takto:

§ 5 se doplňuje novým odstavcem 1, který zní:

"(1) Je-li zaměstnavatelem osoby cizí zastupitelský úřad na území České a Slovenské Federativní Republiky, a tento zaměstnavatel nemůže z vážných důvodů zabezpečit výplatu příspěvku, vyplácí příspěvek příslušný státní orgán.1)".

Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 2.

Čl. III

1. Podmínky sociální potřebnosti podle čl. I se u občanů, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, posuzují podle této vyhlášky počínaje červencem 1990. Zpětné vyplacení dávky sociální péče se umožňuje v případech, kdy je žádost o příspěvek na dietní stravování podána do 31. prosince 1990.

2. Pokud před účinností této vyhlášky nebyl z vážných důvodů příspěvek vyplacen cizím zastupitelským úřadem (čl. II), vyplatí příspěvek příslušný státní orgán.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Ministr:
Miller v. r.

Přesunout nahoru