Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 311/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.

Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

311

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 30. července 1990,

kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.

Federální ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí a cen Slovenské republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění článku I zákona č. 71/1957 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb., se doplňuje takto:

V § 6 se za odstavec 13 doplňuje odstavec 14, který zní:

"(14) Odstupné poskytované podle příslušného předpisux) pracovníkům uvolňovaným v souvislosti s prováděním organizačních změn nebo racionalizačních opatření se zdaňuje odděleně od jejich ostatní mzdy, a to paušální sazbou ve výši 15 %.".

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

x) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb. a vyhlášky č. 312/1990 Sb.

Přesunout nahoru