Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 296/1990 Sb.Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 19.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 19. července 1990

o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

V České a Slovenské Federativní Republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky:

federální ministerstvo financí, federální ministerstvo zahraničních věcí, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo hospodářství, federální ministerstvo kontroly.

Čl. II

Ruší se federální ministerstvo zahraničního obchodu, federální ministerstvo práce a sociálních věcí, federální ministerstvo dopravy, federální ministerstvo spojů, federální ministerstvo pro strategické plánování, Federální výbor pro životní prostředí a Federální úřad pro hospodářskou soutěž.

Čl. III

(1) Pokud právní předpisy svěřují působnost

a) federálnímu ministerstvu dopravy, federálnímu ministerstvu spojů, federálnímu ministerstvu pro strategické plánování nebo Federálnímu výboru pro životní prostředí, vykonává tuto působnost federální ministerstvo hospodářství,

b) federálnímu ministerstvu práce a sociálních věcí, vykonává tuto působnost federální ministerstvo financí,

c) federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu, vykonává tuto působnost

1. v oblasti právní úpravy cel, celnictví a stanovení celních sazeb federální ministerstvo financí,

2. v ostatních věcech federální ministerstvo zahraničních věcí.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v těch případech, kdy působnost České a Slovenské Federativní Republiky podle článku I tohoto ústavního zákona přešla na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Čl. IV

Majetková práva, práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí

a) z federálního ministerstva dopravy, federálního ministerstva spojů, federálního ministerstva pro strategické plánování, Fedarálního výboru pro životní prostředí a Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž na federální ministerstvo hospodářství,

b) z federálního ministerstva zahraničního obchodu na federální ministerstvo zahraničních věcí s výjimkou majetkových práv, práv a povinností z pracovněprávních a jiných vztahů v oblasti právní úpravy cel, celnictví a stanovení celních sazeb, která přecházejí na federální ministerstvo financí,

c) z federálního ministerstva práce a sociálních věcí na federální ministerstvo financí.

Čl. VII

Pokud je v ústavních a jiných zákonech a v ostatních obecně závazných právních předpisech uveden název federální ministerstvo národní obrany, rozumí se tím federální ministerstvo obrany.

Čl. VIII

Zrušují se:

1. ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky;

2. ústavní zákon č. 114/1983 Sb., o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj;

3. ústavní zákon č. 42/1988 Sb., o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky;

4. ústavní zákon č. 193/1988 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky;

5. ústavní zákon č. 13/1990 Sb., o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky.


Čl. IX

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru